Gwarancja

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi  przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie.

Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.

W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Klienta lub firmy, daty zgłoszenia, numeru faktury VAT lub paragonu, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Klienta, telefonu kontaktowego.

Wraz z reklamacją Klient dostarcza do Sklepu reklamowany Towar, kopię lub oryginał paragonu fiskalnego bądź faktury VAT albo inny dowód zakupu.