Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez Małgorzatę Tracz (6371975762) i Magdalenę Tracz-Niemczyk (6371885846) wspólników spółki cywilnej Ewenement S.C. M. Tracz, M. Tracz-Niemczyk, 32-300 Olkusz, ul. Mieszka I nr 9; NIP: 637-213-47-57; REGON: 120781496; e-mail: sklep@ewenementshoes.pl za pośrednictwem Sklepu internetowego, działającego pod adresem www.ewenementshoes.pl, które są Administratorem danych osobowych.
 2. Wszystkie dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 3. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 4. Serwis wykorzystuje dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu realizacji zamówień, uprawnień z tytułu wad towarów, zwrotów i wymiany towarów, a także w celu realizacji innych procesów związanych ze sprzedażą towarów i własnymi działaniami marketingowymi Serwisu.
 5. Dane zbierane przez Serwis w celu realizacji zamówienia : Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres dostawy, ewentualnie dane firmy (Nazwa, adres, Numer NIP).
 6. Wszystkie dane osobowe podawane są dobrowolnie, a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji Zamówienia.
 7. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics.
 8. Informujemy, że dostęp do wskazanych danych mają jedynie uprawnione osoby. Zgromadzone dane są przechowywane na bezpiecznym serwerze i są zabezpieczone. Dane nie są przekazywane oraz sprzedawane podmiotom trzecim nie uprawnionym do tego.
 9. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 10. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania, chyba, że dane, których dotyczy powyższe żądanie niezbędne są do świadczenia danej Usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług.
 11. Użytkowniku pamiętaj o zasadzie – jedno konto to jedno hasło. Przestrzegamy przed stosowaniem jednakowych haseł do wielu kont.
 12. W przypadku jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń w sprawie obowiązującej polityki prywatności prosimy o kontakt z naszymi działem technicznym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych: biuro@ewenementshoes.pl.